Մամլո Հաղորդագրություն 1

ԱԱԿՀ-ի հիմնադիր՝ պարոն Անուշավան Աբրահամյանը սկսում է իր չորս շաբաթյա շրջագայությունը Հայաստանում, ԱԱԿՀ-ի ակտիվ ծրագրերի (դպրոցների վերանորոգում, մանկավարժների վերապատրաստում, գրքերի և կրթական նյութերի բաժանում) իրականացման մեկնարկը նշելու համար:

AAEF 4th Anniversary

The Anoushavan Abrahamian Educational Foundation (AAEF) is celebrating its 4th anniversary banquet at the Glendale Palladium on Saturday, November 15, 2008.