Անուշավան և Օֆիկ Աբրահամյան Կրթական Հիմնադրամը իր գործունեություն է ծավալում նպաստը բերելու անապահով երիտասարդների կյանքի հարստացմանը՝ ապահովելով կրթական հնարավորություններ, հատկապես արհեստագործական հմտությունների վերապատրաստման հնարավորություններ: ԱԱԿՀ-ի կողմից իրականացվող ծրագրերն մասնավորապես ուղղված են շրջանների երիտասարդության միջին մասնագիտական՝ արհեստագործական հմտությունների բարելավմանը, որն էլ նոր հնարավորություն է ստեղծում հաջողված աշխատանք ունենալու համար: